Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Robotniczy Klub Sportowy Garbarnia Kraków

Ul. Rydlówka 23, 30-363 Kraków

Konto:

Bank Handlowy
51 1030 0019 0109 8530 0017 2156

Sekretariat:

Tel: 12 3120988, 602397408
E-mail: sekretariat@garbarnia.krakow.pl
Fax: (0-12) 311-02-25

Marketing:

E-mail: marketing@garbarnia.krakow.pl

Koordynator ds. szkolenia młodzieży: Stanisław Śliwa

E-mail: s.sliwa@garbarnia.krakow.pl

Dział Skautingu RKS Garbarnia

E-mail: skauting@garbarnia.krakow.pl

Szef Działu Skautingu: Sebastian Gryglaszewski

E-mail: s.gryglaszewski@garbarnia.krakow.pl