Struktura Klubu

Struktura klubu

Zarząd RKS Garbarnia:

Paweł Ciszek – Prezes Zarządu
Stanisław Śliwa – Wiceprezes ds. Sportowych
Krzysztof Szopa – Skarbnik
Grzegorz Jeziorek – Sekretarz
Marcin Ciszek – Członek Zarządu
Szczepan Buryło – Członek Zarządu