Struktura Klubu

Struktura klubu

Zarząd RKS Garbarnia:

Grzegorz Bartosz – Prezes
Stanisław Śliwa – Wiceprezes ds. Sportowych
Paweł Ciszek – Skarbnik
Marcin Ciszek
Krzysztof Szopa
Szczepan Buryło