Media

Robotniczy Klub Sportowy Garbarnia Kraków
ul. Rydlówka 23
30-363 Kraków 

Zapraszamy do kontaktu:

Sekretariat:
sekretariat@garbarnia.krakow.pl
tel.: 12 312 09 88

Marketing i Biuro Prasowe:
marketing@garbarnia.krakow.pl

Rzecznik Prasowy:
Rafał Stary
r.stary@garbarnia.krakow.pl
tel.: 502-851-003

Kierownik Działu Medialnego:
Michał Jeleń
m.jelen@garbarnia.krakow.pl
tel.: 507-946-509

Procedura przyznawania akredytacji na mecze RKS Garbarnia Kraków 

Akredytacje przyznawane są przedstawicielom redakcji prasy, radia i telewizji oraz serwisów internetowych na podstawie wniosków akredytacyjnych.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać:
– poprzez wysłanie wiadomości mailowej zawierającej: imię i nazwisko, nazwę redakcji, a także typ akredytacji (TV, foto, prasa) na adres r.stary@garbarnia.krakow.pl, zatytułowanej „Przyznanie akredytacji, Garbarnia – nazwa drużyny przeciwnej”. W mailu bardzo prosimy o umieszczenie informacji: akredytacja stała na rundę jesienną, lub akredytacja jednorazowa na dane spotkanie.

Przypominamy, że wnioski o akredytacje na dany mecz można przesyłać najpóźniej 48h przed pierwszym gwizdkiem arbitra.

Akredytacje będą wydawane w dniu meczu na godzinę przed rozpoczęciem spotkania na bramie wjazdowej od strony ul. Rydlówka.

Akredytacja jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości. Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z udzieleniem jej przez Klub. O przyznaniu akredytacji będziemy informować mailowo w wiadomości zwrotnej.

Poniżej znajduje się oficjalny herb RKS Garbarnia Kraków, którym Klub posługiwał się będzie w 2021 roku, czyli roku Jubileuszu 100-lecia istnienia.