Działacze

Prezes:

Grzegorz Bartosz

Zarząd:

Szczepan Buryło – członek zarządu

Krzysztof Szopa – członek zarządu

Stanisław Śliwa – członek zarządu

Paweł Ciszek – skarbnik klubu

Marcin Ciszek – członek zarządu

Prezes Honorowy

Jerzy Jasiówka