Klub

Komunikat dot. Projektu Uchwały Rady Dzielnicy XIII

,

Prezentujemy odpowiedź Zarządu RKS Garbarnia na Projekt Uchwały Grupy Radnych przygotowany na III Sesję Rady Dzielnicy XIII Podgórze zwołaną na dzień 13 lutego 2024 roku, na której będzie głosowany “Projekt w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęcie rozmów z Robotniczym Klubem Sportowym „Garbarnia” o współpracy z Gminą Miejską Kraków, która umożliwi dalsze szkolenie dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie Klubu”.

Projekt Uchwały Rady Dzielnicy XIII

Zarząd RKS Garbarnia pozytywnie przyjmuje troskę o dalsze funkcjonowanie i losy Klubu ze strony Grupy Radnych. Jednocześnie z niepokojem odebraliśmy treść uzasadnienia projektu uchwały, w którym radni: “krytycznie podchodzą do działań, zmierzających do realizacji na nieruchomościach, oddanych w użytkowanie wieczyste klubowi, zabudowy o charakterze innym, niż to wynika z zawartej umowy użytkowania wieczystego”.

Powyższe stwierdzenie spotyka się z kategorycznym sprzeciwem ze strony RKS Garbarnia w obliczu dotychczasowych propozycji, starań, działań i ustaleń pomiędzy Miastem Kraków a Klubem na przestrzeni ostatnich kilku lat. Mamy tu na myśli, powstanie projektu Garbarnia 2.0, a finalnie zaproponowanego po Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 17 stycznia 2024 roku, a później omówionego na spotkaniu przedstawicieli UMK i RKS Garbarnia w dniu 26 stycznia 2024 roku, Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego – ZPI.

1. Współpraca RKS Garbarnia z Miastem Kraków w zakresie Projektu Garbarnia 2.0 na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Przez ostatnie trzy i pół roku Zarząd RKS Garbarnia podążał ścieżką wskazaną przez przedstawicieli Miasta Kraków, z Prezydentem Jackiem Majchrowskim na czele. W toku prowadzonych rozmów Klub odbył spotkania z Wiceprezydentem Jerzym Muzykiem, Dyrektorami poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa oraz Radnymi. W siedzibie Klubu odbyła się także Komisja Sportu Miasta Krakowa, na której gościli przedstawiciele Rady Dzielnicy XIII Podgórze. Projekt Garbarnia 2.0 – Park Sportowy Garbarnia, został odebrany pozytywnie przez wyżej wspomniane osoby. Przełożyło się to na podjęcie Uchwały Nr XLIII/543/2022 Rady Dzielnicy XIII Podgórze w dniu 26 kwietnia 2022 roku popierającej projekt. Proponowany przez Grupę Radnych tj. Macieja Fijaka, Krzysztofa Putyrę, Rafała Zawiślaka Projekt Uchwały stoi w sprzeczności z wyżej wskazaną Uchwałą jak i założeniami projektu Garbarnia 2.0, który jest receptą na dalszy rozwój i funkcjonowanie klubu.

2. Rozmowy i dialog prowadzące do poprawy funkcjonowania Klubu wyłącznie z udziałem przedstawicieli RKS Garbarnia.

Zarząd RKS Garbarnia pragnie podkreślić, że jest otwarty na wszelkiego rodzaju partnerskie rozmowy i dialog prowadzące do poprawy funkcjonowania Klubu w oparciu o wskazaną przez Miasto Kraków ścieżkę (Zintegrowany Plan Inwestycyjny – ZPI). Dostrzegam zainteresowanie wielu osób, którym dobro Klubu leży na sercu, lecz podkreślamy, że debatowanie o przyszłości RKS Garbarnia nie może odbywać się bez jego przedstawicieli, bowiem to właśnie przedstawiciele Klubu są w stanie rzetelnie przedstawić sytuację związaną z Projektem Garbarnia 2.0 – Park Sportowy Garbarnia oraz Zintegrowanym Planem Inwestycyjnym – ZPI, które są jedynym rozwiązaniem dla dalszego funkcjonowania RKS Garbarnia. Wobec powyższego Zarząd Klubu wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec spotkań podobnych do tego, które zostało zorganizowane w dniu 29 stycznia 2024 przez Stowarzyszenie Wspólne Podgórze, Macieja Fijaka i Łukasza Maślonę z mieszkańcami, z pominięciem przedstawicieli Klubu, a które dotyczyło jego funkcjonowania. Być może to właśnie jest przyczyną poddawania w uchwale pomysłów nierealnych do wykonania. Nie ma bowiem żadnych przesłanek i form prawnych na realną pomoc finansową Miasta dla prywatnego podmiotu.

3. Szkolenie młodzieży i zespół seniorski na możliwie najwyższym poziomie, jako cel Klubu.

Garbarnia Kraków od początku swojego istnienia jest związana z Ludwinowem i Podgórzem, od ponad 100 lat prowadząc działalność sportową. “Brązowi” znajdują się w elitarnym gronie dziewiętnastu klubów piłkarskich, które zdobyły tytuł Mistrza Polski, a Kraków jest jedynym miastem w Polsce, które posiada trzech Mistrzów kraju. Aktualnie Klub funkcjonuje w formie stowarzyszenia kultury fizycznej, prowadząc sekcję piłki nożnej, szkoląc dzieci i młodzież, a jej wizytówką jest pierwsza drużyna seniorów, która jest celem sportowym dla wszystkich chłopców trenujących w klubie. Nad rozwojem ponad 250. adeptów piłki nożnej czuwa kilkunastu trenerów z licencjami UEFA. Marzeniem każdego chłopca zrzeszonego w Akademii Piłkarskiej jest debiut w pierwszym zespole Garbarni. Ubolewamy, że przedstawiony Projekt Uchwały Grupy Radnych skupia się wyłącznie na szkoleniu dzieci i młodzieży, nie biorąc pod uwagę celów sportowych Klubu – prowadzenie zespołu seniorskiego na możliwie najwyższym poziomie, co jest sprzeczne z misją Klubu zawartą w Statucie RKS Garbarnia. Celem RKS Garbarnia nie jest bowiem tylko bycie Akademią Piłkarską dla dzieci i młodzieży, a kontynuowanie 102-letniej historii klubu piłkarskiego, który będzie mógł się nadal rozwijać.

Zarząd RKS Garbarnia

I drużyna

II drużyna

Drużyny młodzieżowe

Drużyny młodzieżowe10 miesięcy temu

U-19: Sezon zakończony na drugim miejscu

Juniorzy starsi Garbarni zakończyli rozgrywki w lidze A1 Junior Małopolska. Podopieczni trenera Stanisława Śliwy w trzydziestu meczach zgromadzili 65 punktów,...

Drużyny młodzieżowe10 miesięcy temu

U-17: Zwycięskie zakończenie sezonu

W ostatnim meczu w tym sezonie podopieczni trenera Roberta Włodarza pokonali Limanovię Liamanowa 2:0. Na listę strzelców wpisali się Wojciech...

Drużyny młodzieżowe10 miesięcy temu

Gratulacje z okazji awansu do CLJ U-15

Zarząd Robotniczego Klubu Sportowego Garbarnia składa gratulacje sztabowi szkoleniowemu, zawodnikom oraz ich rodzicom i opiekunom z okazji awansu drużyny Garbarni...

Drużyny młodzieżowe10 miesięcy temu

Mecze testowe do drużyn U-19, U-17, U-15, U-14

Garbarnia Kraków organizuje mecze testowe dla zawodników, którzy chcieliby dołączyć do młodzieżowych zespołów „Brązowych”. Rywalizować w nich będą zawodnicy ubiegający...

Drużyny młodzieżowe10 miesięcy temu

U-17: Dwa zwycięstwa i porażka „Brązowych”

Podopieczni trenera Roberta Włodarza w ciągu siedmiu dni rozegrali trzy ligowe pojedynki. „Brązowi” pokonali 4:1 Podhale Nowy Targ, 4:2 Unię...

Drużyny młodzieżowe11 miesięcy temu

U-17: Sześć bramek „Brązowych”

Podopieczni trenera Roberta Włodarza kontynuują zwycięską passę. „Brązowi” w 11. kolejce Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych pokonali Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 6:1....