Klub

Walne Zgromadzenie Członków Klubu wybrało nowe władze

,

W dniu 27 sierpnia w budynku klubowym przy ul. Rydlówka 23 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków RKS Garbarnia, które podsumowało kadencję Zarządu za lata 2016-2020 oraz wybrało nowe władze.

Większością głosów nowym Prezesem Klubu został wybrany Grzegorz Bartosz, który zastąpił Jerzego Jasiówkę. Ustępującemu Prezesowi podczas głosowania został jednogłośnie nadany tytuł Prezesa Honorowego RKS Garbarnia. Ponadto tytuł Członka Honorowego Klubu uzyskali Bogumiła Budny oraz Karol Jastrzębski.

Nowo wybrany Prezes przedstawił skład Zarządu, który został przyjęty przez Członków Klubu.

Skład Zarządu:
Grzegorz Bartosz – Prezes
Stanisław Śliwa
Paweł Ciszek
Marcin Ciszek
Krzysztof Szopa
Bogdan Liszka

I drużyna

II drużyna

Drużyny młodzieżowe