Klub

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków RKS Garbarnia

,

W związku z zaplanowanym na dzień 27.08.2020r. Walnym Zgromadzeniem Członków RKS Garbarnia Zarząd Klubu udostępnia wszystkim zainteresowanym:

1. Regulamin obrad
2. Porządek obrad
3. Projekt zmian Statutu

Jednocześnie informujemy, że osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków mogą od dnia 25.08.2020r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie klubu zapoznać się z:

1. listą osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków
Klubu
2. Odwołaniami byłych członków Klubu od decyzji Zarządu o ich skreśleniu z
listy członków Klubu.

Zarząd RKS Garbarnia

Załączniki:

1. Regulamin obrad
2. Porządek obrad
3. Statut RKS Garbarnia – tekst pełny z widocznymi zmianami

 

I drużyna

II drużyna

Drużyny młodzieżowe