Klub

Ważne informacje dla kibiców dotyczące meczu ze Zniczem

,

Dzisiejsze spotkanie ze Zniczem Pruszków będzie pierwszym meczem po dłuższej przerwie, na którym w ograniczonej liczbie pojawią się kibice. Wszystkich sympatyków, którzy w niedzielę zasiądą na trybunach Stadionu Garbarni, prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi specjalnych zasad bezpieczeństwa, jakie obowiązywać będą na obiekcie.

Każda osoba udająca się na stadion proszona jest przede wszystkim o stosowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, tj. o zachowywanie min. 2-metrowych odstępów od innych kibiców i nie tworzenie zbiorowisk. Wstęp na stadion będzie możliwy główną bramą (od strony ul. Rydlówka) oraz wejściem od strony Wilgi. Dodatkowo podczas wchodzenia na stadion, a także podczas przemieszania się wewnątrz trybuny, obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek. Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sektorze oznaczonego specjalną naklejką.


Przed, w trakcie, a także po zakończeniu spotkania prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych oraz komunikatów spikera. Fanów bardzo prosimy o wcześniejsze przygotowanie darmowej wejściówki, karnetu lub karnetu dla członków Klubu. Pozwoli to usprawnić proces wejścia na stadion. Kontrola bezpieczeństwa oraz dezynfekcja rąk będzie miała miejsca przed wejściem na teren stadionu.

Poniżej jeszcze raz przypominamy najważniejsze zasady uczestnictwa w meczu Garbarnia – Znicz Pruszków:

• wejście na stadion może odbywać się wyłącznie w maseczkach, które mogą być zdjęte dopiero po zajęciu miejsca. Procedura odwrotna obowiązuje po zakończeniu zawodów, przy opuszczaniu stadionu.

• Zajmować należy wyłącznie miejsca oznakowane. W przypadku nie zastosowania się do tego nakazu interweniować będą służby porządkowe.

• Inne miejsca są całkowicie wyłączone z użytkowania.

• Należy bezwzględnie stosować się do komunikatów ogłaszanych przez spikera zawodów.

• Karnety wejściowe na sezon 2019/2020, które otrzymali do dyspozycji członkowie klubu oraz zakupione przez kibiców będą respektowane.

• Po zakończeniu spotkania trybuny opuszczać będzie można etapami, zgodnie z zaleceniami służb porządkowych i kierowanie się do wyznaczonych wyjść.

I drużyna

II drużyna

Drużyny młodzieżowe