Klub

Notatka z zebrania informacyjnego

,

Zgodnie z wcześniejszym anonsem, 13 czerwca br. w sali konferencyjnej budynku klubowego odbyło się zebranie informacyjne członków RKS Garbarnia Kraków. Z inicjatywą zwołania posiedzenia wystąpił Zarząd, z grona członków klubowych mógł przybyć każdy, kto wykazał zainteresowanie tematem. W zebraniu uczestniczyło 31 osób, frekwencja była mniej niż średnia.

Posiedzenie otworzył prezes RKS – Jerzy Jasiówka. Po przywitaniu zebranych złożono obszerne informacje w następujących zagadnieniach:

• sport i marketing – wiceprezes Grzegorz Bartosz

• statut, sprawy organizacyjne i kadrowe – sekretarz Jerzy Cierpiatka

• inwestycje i finanse – wiceprezes Marek Siedlarz

Niektórym segmentom wypowiedzi towarzyszyła wizualizacja.

Dyskusja miała pierwotnie odbywać się na zasadzie: pytania zgromadzonych – odpowiedzi władz klubowych, ale życie naniosło istotną zmianę w tym scenariuszu. Z sali zgłoszono bowiem postulat, aby mogli swobodnie wypowiedzieć się inni członkowie, uczestniczący w posiedzeniu. Wyrażono zgodę.

Tematem wiodącym był wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który złożyli sygnatariusze pisma z 16 listopada 2018.

Jak wiadomo, Zarząd Garbarni uznał treść wniosku za nie spełniającą przesłanek określonych w Statucie Klubu dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Władze klubowe oczekiwały podczas zebrania informacyjnego przedstawienia przez wnioskodawców argumentów, merytorycznie uzasadniających konieczność zwołania Nadzwyczajnego Walnego.

Tych argumentów zabrakło. Przebieg dyskusji i poziom niektórych wypowiedzi podczas czwartkowego zebrania utwierdza w przekonaniu, że z punktu widzenia interesów klubu Zarząd postąpił wtedy odpowiedzialnie.

Z aprobatą zebranych spotkał się postulat prezesa Jerzego Jasiówki, że jeśli zostanie dokonany stosowny zapis w Statucie, na półmetkach kadencji odbywać się będą Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze Członków RKS Garbarnia Kraków.

I drużyna

II drużyna

Drużyny młodzieżowe