Klub

Rezygnacja z funkcji kierownika drużyny rezerw

,

W dniu wczorajszym z przyczyn osobistych rezygnację z funkcji kierownika drugiej drużyny RKS Garbarnia Kraków złożył Pan Artur Bochenek. Funkcję tę pełnił społecznie od 2012 roku. Dziękujemy za wkład i wysiłek włożony w działalność na rzecz Klubu.

Jednocześnie mamy nadzieję, że Garbarnia Kraków będzie zawsze bliska sercu, a mecze „Brązowych” nadal będą dostarczać sportowych emocji.

Fot. Paweł Apostolski

I drużyna

II drużyna

Drużyny młodzieżowe