Klub

Komunikat Zarządu RKS Garbarnia Kraków

,

W związku z wnioskiem 22 członków Klubu z 16 listopada 2018r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków RKS Garbarnia, Zarząd Klubu informuje, że 12 grudnia 2018r. do każdego z sygnatariuszy wniosku została wysłana pisemna odpowiedź (wnioskodawcy nie podali wspólnego adresu do doręczenia korespondencji).

Treść odpowiedzi i uchwałę Zarządu RKS Garbarnia, stanowiącą jej podstawę, przedstawiamy poniżej:

Jednocześnie Zarząd Klubu apeluje o rozwagę i staranną analizę faktów przed podpisywaniem się pod bezpodstawnymi wnioskami, które wyrządzają nieodwracalne szkody w relacjach wewnątrzklubowych jak i z partnerami, z którymi Klub na co dzień współpracuje (urzędami, sponsorami i inwestorami).

Takie działanie jest szczególnie niezrozumiałe w momencie największego od kilku dziesięcioleci rozwoju Klubu. Bez żadnej pomocy z zewnątrz, ze środków własnych – umiejętnie przekształcanego gruntu, ze spółki deweloperskiej – sfinansowano milionowe inwestycje w postaci trzech boisk piłkarskich i nowoczesnego budynku.
Poziom sportowy Klubu jest najwyższy od 44 lat.

Składanie bezpodstawnych wniosków utrudnia, a wręcz uniemożliwia kadencyjną, codzienną pracę Zarządu. W skrajnym przypadku może doprowadzić do złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji przez członków Zarządu. Zaistnienie takiego faktu może z kolei skutkować bezładem organizacyjnym i finansowym, a nawet zapaścią działalności Klubu.

Pełna odpowiedzialność za tak fatalne konsekwencje spadnie wówczas na wszystkich sygnatariuszy wniosku.

Jerzy Jasiówka
Grzegorz Bartosz
Jerzy Cierpiatka
Władysław Florek
Marek Siedlarz

I drużyna

II drużyna

Drużyny młodzieżowe