ul. Rydlówka 23
30-363 Kraków 

Konto: Bank Handlowy
nr 51 1030 0019 0109 8530 0017 2156
e-mail: 1921.garbarnia.krakow@gmail.com

telefon (0-12) 312-09-88

fax  (0-12) 311-02-25

**************************************

Serwis aktualizują