Sprzeciw dla Garbarni

Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa wydał sprzeciw wobec zamiaru wykonania przez Garbarnię Kraków tymczasowego zadaszenia części trybuny stadionu przy ul. Rydlówka 23. Wymogiem Komisji Licencyjnej PZPN klub jest zobowiązany do posiadania 250 zadaszonych miejsc już w rundzie rewanżowej drugoligowego sezonu 2017/18.

Z uwagi na plany budowy docelowej krytej trybuny przez Garbarnię w tym roku, spełnieniem wymogów PZPN miało być wybudowanie tymczasowego zadaszenia na istniejącej trybunie od strony Wilgi. Stąd wykonanie projektu oraz podpisanie umowy na wykonawstwo. Tymczasowe zadaszenie byłoby wkrótce rozebrane i przeniesione w inne miejsce, dla innych potrzeb klubowych.

Niestety, Wydział Architektury i Urbanistyki UMK zajął stanowisko, że zadaszenie ma charakter trwały i jego budowa może być zrealizowana w procedurze uzyskania warunków zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę. Taki proces trwa w Krakowie około roku, co czyniłoby niemożliwym spełnienie warunku postawionego Garbarni przez Komisję Licencyjną PZPN.

Wznowienie rozgrywek II ligi tuż tuż. Zarząd RKS Garbarnia Kraków będzie musiał w najbliższych dniach podjąć ważne i trudne decyzje.

Zarząd RKS Garbarnia